Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.

Czy świadectwo energetyczne jest obecnie wymagane

Jednym z istotniejszych dokumentów, które posiadać muszą właściciele dużej części mieszkań i domów, jest Świadectwo energetyczne. Dokument ten ma przede wszystkim na celu poświadczać, jak dużo jest potrzebne do jego ogrzewania i codziennej eksploatacji. A to różnić się może bardzo w zależności od wielkości budynku, jego stanu technicznego i wyposażenia.

Zrobienie takiego certyfikatu chociażby umożliwi kupującym czy wynajmującym ustalić, na jakie koszty muszą się nastawiać i jakie inwestycje będą potrzebne. Samo świadectwo wykonane być może jedynie przez upoważnioną osobę, posiadającą niezbędne doświadczenie i umiejętności. Jeśli chodzi o koszty, to wcale one nie są jakoś specjalnie wygórowane. Za nieduże mieszkanie w zupełności wystarczy kwota około 300 złotych, przy większych budynkach wzrośnie ona kilka razy.

Przepisy określają dokładnie, jakie informacje mają zawierać prawidłowo wykonane Świadectwa energetyczne. W takich dokumentach znaleźć się więc musi frontowe zdjęcie obiektu, szczegółowy plan ze wymiarowanymi pomieszczeniami, oraz informacja o konstrukcji stropów i ścian. Uwzględnić też należy sposób ogrzewania samego budynku, jak też podgrzewanie ciepłej wody. Istotnym elementem będą obliczenia wykonane przez osobę która taki certyfikat ma przygotować, do jakich się bierze otrzymane informacje. Taki certyfikat po wykonaniu zachowuje ważność przez okres dziesięciu lat, ale jeżeli w międzyczasie wykona się jakieś istotne modyfikacje, to trzeba go zrobić ponownie.

+Tekst Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY