Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.

Jakie są najważniejsze etapy tworzenia internetowej strony

Nawet najprostsza internetowa strona będzie wymagała należytego zaprojektowania, wykonania a na koniec uruchomienia w sieci. Z tego też powodu jeśli ktoś chce zrobić taką dla swojej firmy, to musi być świadomy, z jakich etapów będzie się składał cały proces. Przede wszystkim należy poszukać kogoś, kto zajmie się wszystkimi pracami. Można to zrobić przy wykorzystaniu wyszukiwarki, po podaniu w niej słów strona internetowa dostanie się listę wyników do przeglądnięcia. Projektowanie strony rozpocząć należy od szczegółowego określenia swoich oczekiwań i potrzeb.

W oparciu o tę wiedzę będzie do przygotowania ogólny zarys serwisu razem ze wszystkimi funkcjonalnościami. Na takim etapie określa się również zakres prac do wykonania i koszty, które będą się z tym wiązać. Jeżeli podejmie się decyzję o kontynuacji prac, to należy wszystkie ustalenia dokładnie spisać, umowa zawierająca zakres prac, termin oraz cenę to kluczowa sprawa jakiej nie należy pomijać. Po podpisaniu umowy wykonawca powinien przystąpić do realizacji prac.

Z jednej strony będzie przygotowywana graficzna oprawa, a z drugiej programiści zaczną opracowywać wszystkie funkcjonalności oraz wstępnie wszystko konfigurować. Etap ten trwa do momentu gdy wszystko nie będzie w pełni gotowe, ale też dokładnie sprawdzone i przetestowane. Dopiero wówczas planować można uruchomienie strony i jej udostępnienie w sieci. W wielu przypadkach na tym współpraca się nie kończy, bo strona jest rozbudowywana o kolejne funkcjonalności.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY