Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.

Podatek dochodowy a zwrot podatku zza granicy

Sfinansowanie podatku podlegają osoby fizyczne oraz prawne. Obowiązek podatkowy spoczywa na obywatelu, który uzyskuje dochód. Każda osoba musi się rozliczać indywidualnie, łączne opodatkowanie dotyczy jedynie partnerów. Obowiązek opłaty osobistego podatku leży na osobach, jakie wykonują pracę oraz zostają w jakimkolwiek stosunku pracy, jednak za granicą istnieje opcja zwrotu – zwrot podatku holandia. Również osoby, jakie prowadzą własną działalność gospodarczą podlegają obowiązkowi fiskalnemu.

Każdy podatnik powinien najpóźniej do 30 kwietnia kolejnego roku fiskalnego złożyć osobiste zeznanie. Następuje ono w formie formularza PIT 36, 36L, 37, 38 bądź 39 w zależności od rodzaju zdobytych dochodów.

Posiadanie posiadłości oraz jej sprzedaż też łączy się z przymusem takich opłat. Nie wyłącznie osoby fizyczne muszą opłacać składki, proceder ten dotyczy również osób prawnych. W ich skład wkraczają: jednostki prawne, grupy kapitałowe i spółki. Osoby prawne powinny złożyć zeznanie podatkowe CIT 7 i z ustaloną wielkością dochodu za dany rok.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY